Archive for the 'Människa-Dator-Interaktion (MDI)' Category

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 16, 2012 • Leave a Comment

FOI – The Swedish Defense Research Institution – summary of their public records of brain technology – 2011

• September 1, 2012 • Leave a Comment

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• August 31, 2012 • Leave a Comment

Designinteraktion mellan människa och datorsystem – DSV, Stockholms Universitet

• June 4, 2012 • Leave a Comment

Cognitive Computing – Dr Masoud Nikravesh, Computational Science and Engineering

• February 14, 2012 • Leave a Comment

Människa Dator Interaktion “Effektiv Loop” – av Petra Sundström

• February 13, 2012 • Leave a Comment

Människa Dator Interaktion (MDI) – Kungliga Tekniska Högskolan

• February 13, 2012 • Leave a Comment

Inom myndigheter finns olika tjuvar och sluga brottslingars som stjäl vår personliga information i databaser – då vi uppdagar det lyder det under de elegantare sigillen “sekretess” och “för rikets säkerhet”!!

• December 18, 2011 • Leave a Comment

FOI:s superdatorer – av Robert Näslund

• October 23, 2011 • Leave a Comment

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI: Människa – Maskin – System

• October 23, 2011 • Leave a Comment