Archive for the 'Psykologi' Category

Magnus Olsson slår tillbaka med föredrag om mind control!

• November 17, 2012 • Leave a Comment

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 16, 2012 • Leave a Comment

FOI – The Swedish Defense Research Institution – summary of their public records of brain technology – 2011

• September 1, 2012 • Leave a Comment

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• August 31, 2012 • Leave a Comment

Industrialiserad förföljelse, förnedring och tortyr i globaliseringens fotspår …

• August 11, 2012 • Leave a Comment

Designinteraktion mellan människa och datorsystem – DSV, Stockholms Universitet

• June 4, 2012 • Leave a Comment

Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige en myt …

• December 17, 2011 • Leave a Comment