Archive for the 'Syntetisk Telepati' Category

Magnus Olsson slår tillbaka med föredrag om mind control!

• November 17, 2012 • Leave a Comment

FOI – The Swedish Defense Research Institution – summary of their public records of brain technology – 2011

• September 1, 2012 • Leave a Comment

Teknisk analys med neurala nätverk

• August 31, 2012 • Leave a Comment

Regeringens största brott mot folket genom tiderna är ett faktum! Dock är det inte bara den nuvarande och sittande regeringen som ensam skall stå vid skampålen, utan ALLA regeringar som suttit de senaste 60 åren!

• October 22, 2011 • Leave a Comment