Archive for the 'Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)' Category

Magnus Olsson slår tillbaka med föredrag om mind control!

• November 17, 2012 • Leave a Comment

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• August 31, 2012 • Leave a Comment

VINNOVA satsade 100 miljoner kronor på banbrytande informations- och kommunikationsteknologier under åren 2008-2010

• August 22, 2012 • Leave a Comment

Designinteraktion mellan människa och datorsystem – DSV, Stockholms Universitet

• June 4, 2012 • Leave a Comment

Människa Dator Interaktion (MDI) – Kungliga Tekniska Högskolan

• February 13, 2012 • Leave a Comment

Hedersdoktorer på Kungliga Tekniska Högskolan 1944 – 2006

• February 13, 2012 • Leave a Comment