Archive for the 'Framtidsstudier' Category

Industrialiserad förföljelse, förnedring och tortyr i globaliseringens fotspår …

• August 11, 2012 • Leave a Comment

Klimatfrågor och utnyttjande av rymden för makt och prestige – är ingen nypåkommen frågeställning!

• August 7, 2012 • Leave a Comment

Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige en myt …

• December 17, 2011 • Leave a Comment

Att styra i namn av framtid – Subjektkonstruktioner och tekniker för styrning – Doktorsavhandling i pedagogisk, av Elisabet Hedlund

• December 10, 2011 • Leave a Comment

1. Uppdraget

• November 15, 2011 • Leave a Comment

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

• November 15, 2011 • Leave a Comment

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

• November 14, 2011 • Leave a Comment

I Bellagio, Italien hölls ett OECD “Symposium on Long-Range Forecasting and Planning” i november 1968 – den politik som formats i eran av den globala kapitalismen måste problematiseras i långt högre grad än vad som idag är fallet!

• November 14, 2011 • Leave a Comment

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

• November 14, 2011 • Leave a Comment

47. Tendensscenarios – “alternativa Sverige” – olika alternativ till kärnfamiljen som samlevnadsform

• November 14, 2011 • Leave a Comment