Archive for the 'Scenariotekniker' Category

Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra!! Fred och frihet är också en fråga om påverkan från det elektromagnetiska spektrumet, bredband och tid … politisk ingenjörskonst!!

• May 20, 2012 • Leave a Comment

9. Fortsatt planering för framtidsstudier i Sverige

• November 12, 2011 • Leave a Comment

Scenariotekniker – Spel

• November 12, 2011 • Leave a Comment