Archive for December, 2011

Statsskickets grunder: All offentlig makt utgår från folket

• December 29, 2011 • Leave a Comment

Personuppgiftslagen (PuL)

• December 29, 2011 • Leave a Comment

Någon definition av begreppet personlig integritet finns inte i svensk lagstiftning! Vem äger medborgaren? Statsmakten?

• December 29, 2011 • Leave a Comment

Inom myndigheter finns olika tjuvar och sluga brottslingars som stjäl vår personliga information i databaser – då vi uppdagar det lyder det under de elegantare sigillen “sekretess” och “för rikets säkerhet”!!

• December 18, 2011 • Leave a Comment

Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige en myt …

• December 17, 2011 • Leave a Comment

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten, innefattande centraliserat ekonomisystem med arkitekturen av det internationella finanssystemet, och en slags genetisk ingenjörskonst

• December 17, 2011 • Leave a Comment

Christopher Sims och Thomas Sargent får Nobels ekonomipris 2011, för deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomi

• December 10, 2011 • Leave a Comment