Archive for the 'Konungariket Sverige' Category

FOI – The Swedish Defense Research Institution – summary of their public records of brain technology – 2011

• September 1, 2012 • Leave a Comment

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• August 31, 2012 • Leave a Comment

Klimatfrågor och utnyttjande av rymden för makt och prestige – är ingen nypåkommen frågeställning!

• August 7, 2012 • Leave a Comment

Människors olika värde – a lá Kungabloggen

• June 13, 2012 • Leave a Comment

Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra!! Fred och frihet är också en fråga om påverkan från det elektromagnetiska spektrumet, bredband och tid … politisk ingenjörskonst!!

• May 20, 2012 • Leave a Comment

Hedersdoktorer på Kungliga Tekniska Högskolan 1944 – 2006

• February 13, 2012 • Leave a Comment

Betänkligheter angående Olof Palmes och prinsessan Dianas död – att styra i namn av historien, nuet och framtiden: genom att belysa nuet och framtiden genom historien. Vem är chefsdesigner? Vem/vilka är operationsansvarig(a)?

• February 11, 2012 • Leave a Comment