Archive for November, 2011

Paradigmet “det civila samhället”

• November 30, 2011 • Leave a Comment

1. Uppdraget

• November 15, 2011 • Leave a Comment

Apollo, NASA

• November 15, 2011 • Leave a Comment

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

• November 15, 2011 • Leave a Comment

Nike’s tempel i Grekland

• November 15, 2011 • Leave a Comment

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

• November 14, 2011 • Leave a Comment

I Bellagio, Italien hölls ett OECD “Symposium on Long-Range Forecasting and Planning” i november 1968 – den politik som formats i eran av den globala kapitalismen måste problematiseras i långt högre grad än vad som idag är fallet!

• November 14, 2011 • Leave a Comment

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

• November 14, 2011 • Leave a Comment

47. Tendensscenarios – “alternativa Sverige” – olika alternativ till kärnfamiljen som samlevnadsform

• November 14, 2011 • Leave a Comment

Christ de Redeemer, Corcovado Mountain in Rio de Janeiro, Brazil

• November 14, 2011 • Leave a Comment