Archive for the 'Informations- och Kommunikationsteknologier (IKT)' Category

Magnus Olsson slår tillbaka med föredrag om mind control!

• November 17, 2012 • Leave a Comment

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 16, 2012 • Leave a Comment

FOI – The Swedish Defense Research Institution – summary of their public records of brain technology – 2011

• September 1, 2012 • Leave a Comment

Teknisk analys med neurala nätverk

• August 31, 2012 • Leave a Comment

VINNOVA satsade 100 miljoner kronor på banbrytande informations- och kommunikationsteknologier under åren 2008-2010

• August 22, 2012 • Leave a Comment

EU-Kommissionen 2005 – Etiska aspekter av implantat i människokroppen

• August 21, 2012 • Leave a Comment

Tankens frukt kan vara både mödan värd och fruktansvärd

• June 14, 2012 • Leave a Comment

Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra!! Fred och frihet är också en fråga om påverkan från det elektromagnetiska spektrumet, bredband och tid … politisk ingenjörskonst!!

• May 20, 2012 • Leave a Comment

Justitiedepartementet / Ds Ju 1986:5 …datainspektionen och andra myndigheter och organ är inblandade i den forskning där människan ovetande om sin roll utnyttjas

• November 12, 2011 • Leave a Comment

Framtidsstudier i försvarsplaneringen

• November 12, 2011 • Leave a Comment