Archive for the 'Informations- och Kommunikationsteknologier (IKT)' Category

Magnus Olsson slår tillbaka med föredrag om mind control!

• November 17, 2012 • Leave a Comment

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 16, 2012 • Leave a Comment

FOI – The Swedish Defense Research Institution – summary of their public records of brain technology – 2011

• September 1, 2012 • Leave a Comment

Teknisk analys med neurala nätverk

• August 31, 2012 • Leave a Comment

VINNOVA satsade 100 miljoner kronor på banbrytande informations- och kommunikationsteknologier under åren 2008-2010

• August 22, 2012 • Leave a Comment

EU-Kommissionen 2005 – Etiska aspekter av implantat i människokroppen

• August 21, 2012 • Leave a Comment

Tankens frukt kan vara både mödan värd och fruktansvärd

• June 14, 2012 • Leave a Comment