Archive for the 'Konst och Statsvetenskap' Category

Designinteraktion mellan människa och datorsystem – DSV, Stockholms Universitet

• June 4, 2012 • Leave a Comment

En central aspekt inom statsvetenskapen är makt – förmågan hos en grupp eller individ att styra eller påverka andra grupper, individer och samhällets utformning

• December 7, 2011 • Leave a Comment

Nike’s tempel i Grekland

• November 15, 2011 • Leave a Comment

Christ de Redeemer, Corcovado Mountain in Rio de Janeiro, Brazil

• November 14, 2011 • Leave a Comment

Sofia är namnet på den vackra statyn – sofia betyder på grekiska, visdom

• November 12, 2011 • Leave a Comment

Sofist, betyder i dagligt tal numera en person som skickligt gör falska slutledningar

• November 12, 2011 • Leave a Comment