Archive for the 'Molekylärbiologi' Category

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• August 31, 2012 • Leave a Comment

Biopolitics of security in the 21st century

• August 7, 2012 • Leave a Comment

Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige en myt …

• December 17, 2011 • Leave a Comment

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

• November 12, 2011 • Leave a Comment