Archive for the 'Statens Offentliga Utredningar (SOU)' Category

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 16, 2012 • Leave a Comment

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• August 31, 2012 • Leave a Comment

Industrialiserad förföljelse, förnedring och tortyr i globaliseringens fotspår …

• August 11, 2012 • Leave a Comment

Klimatfrågor och utnyttjande av rymden för makt och prestige – är ingen nypåkommen frågeställning!

• August 7, 2012 • Leave a Comment

Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige en myt …

• December 17, 2011 • Leave a Comment

Att styra i namn av framtid – Subjektkonstruktioner och tekniker för styrning – Doktorsavhandling i pedagogisk, av Elisabet Hedlund

• December 10, 2011 • Leave a Comment

Paradigmet “det civila samhället”

• November 30, 2011 • Leave a Comment