Archive for the 'Institutet för Framtidsstudier' Category

Industrialiserad förföljelse, förnedring och tortyr i globaliseringens fotspår …

• August 11, 2012 • Leave a Comment

Klimatfrågor och utnyttjande av rymden för makt och prestige – är ingen nypåkommen frågeställning!

• August 7, 2012 • Leave a Comment

1. Uppdraget

• November 15, 2011 • Leave a Comment

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

• November 15, 2011 • Leave a Comment

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

• November 14, 2011 • Leave a Comment

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

• November 14, 2011 • Leave a Comment

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

• November 12, 2011 • Leave a Comment