The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 16, 2012 • Leave a Comment

1. Uppdraget

• November 15, 2011 • Leave a Comment

Institutet för Framtidsstudier: 1971 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att undersöka framtidsstudiernas former. Utredningen leddes av statsrådet Alva Myrdal och den färdiga rapporten fick namnet Att välja framtid (SOU 1972:59). Regeringen följde utredningens rekommendation och 1973 öppnade sekretariatet för framtidsstudier, som till en början var underställt stadsrådsberedningen. 1987 beslutade regeringen att inrätta ett fristående institut för framtidsstudier och den nuvarande självständiga stiftelsen, Institutet för Framtidsstudier, etablerades.

• November 12, 2011 • Leave a Comment