Archive for the 'Makroekonomi' Category

Industrialiserad förföljelse, förnedring och tortyr i globaliseringens fotspår …

• August 11, 2012 • Leave a Comment

Klimatfrågor och utnyttjande av rymden för makt och prestige – är ingen nypåkommen frågeställning!

• August 7, 2012 • Leave a Comment

Biopolitics of security in the 21st century

• August 7, 2012 • Leave a Comment

Cognitive Computing – Dr Masoud Nikravesh, Computational Science and Engineering

• February 14, 2012 • Leave a Comment

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten, innefattande centraliserat ekonomisystem med arkitekturen av det internationella finanssystemet, och en slags genetisk ingenjörskonst

• December 17, 2011 • Leave a Comment

Christopher Sims och Thomas Sargent får Nobels ekonomipris 2011, för deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomi

• December 10, 2011 • Leave a Comment

Paradigmet “det civila samhället”

• November 30, 2011 • Leave a Comment

1. Uppdraget

• November 15, 2011 • Leave a Comment

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

• November 15, 2011 • Leave a Comment

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

• November 14, 2011 • Leave a Comment