Archive for October, 2011

Till friheten …

• October 29, 2011 • Leave a Comment

Ros till friheten …

• October 23, 2011 • Leave a Comment

FOI:s superdatorer – av Robert Näslund

• October 23, 2011 • Leave a Comment

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI: Människa – Maskin – System

• October 23, 2011 • Leave a Comment

Index – SOU 1972:59 Att välja framtid

• October 23, 2011 • Leave a Comment

Regeringens största brott mot folket genom tiderna är ett faktum! Dock är det inte bara den nuvarande och sittande regeringen som ensam skall stå vid skampålen, utan ALLA regeringar som suttit de senaste 60 åren!

• October 22, 2011 • Leave a Comment

Sång till friheten – Björn Afzelius

• October 22, 2011 • Leave a Comment