Archive for the 'Cybernetik' Category

Teknisk analys med neurala nätverk

• August 31, 2012 • Leave a Comment

Tankens frukt kan vara både mödan värd och fruktansvärd

• June 14, 2012 • Leave a Comment

Kejsarens nya kläder

• June 5, 2012 • Leave a Comment

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten, innefattande centraliserat ekonomisystem med arkitekturen av det internationella finanssystemet, och en slags genetisk ingenjörskonst

• December 17, 2011 • Leave a Comment

1. Uppdraget

• November 15, 2011 • Leave a Comment

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

• November 15, 2011 • Leave a Comment

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

• November 14, 2011 • Leave a Comment

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

• November 14, 2011 • Leave a Comment

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

• November 12, 2011 • Leave a Comment

8. Utbildning för framtidsstudier

• November 12, 2011 • Leave a Comment