Archive for the 'Justitiedepartementet' Category

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• August 31, 2012 • Leave a Comment

Industrialiserad förföljelse, förnedring och tortyr i globaliseringens fotspår …

• August 11, 2012 • Leave a Comment

Klimatfrågor och utnyttjande av rymden för makt och prestige – är ingen nypåkommen frågeställning!

• August 7, 2012 • Leave a Comment

Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige en myt …

• December 17, 2011 • Leave a Comment

1. Uppdraget

• November 15, 2011 • Leave a Comment

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

• November 15, 2011 • Leave a Comment

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

• November 14, 2011 • Leave a Comment

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

• November 14, 2011 • Leave a Comment

47. Tendensscenarios – “alternativa Sverige” – olika alternativ till kärnfamiljen som samlevnadsform

• November 14, 2011 • Leave a Comment

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

• November 12, 2011 • Leave a Comment