Inom myndigheter finns olika tjuvar och sluga brottslingars som stjäl vår personliga information i databaser – då vi uppdagar det lyder det under de elegantare sigillen “sekretess” och “för rikets säkerhet”!!

Olika tjuvar och sluga brottslingar stjäl vår personliga information i databaser, informerar Daniel J. Solove, professor i juridik vid George Washington University Law School, han försöker synliggöra den odemokratiskt och oetiskt, politiskt kontrollerade digitala cybervärlden

Nedan ett utdrag från hans arbete i Social Science Research Network – Identity Theft, Privacy, and the Architecture of Vulnerability

“Myndigheter har för lätt tillgång till våra personuppgifter!!

Olika tjuvar och sluga brottslingar stjäl vår personliga information i databaser.

Enligt den traditionella uppfattningen är privatlivet en individuell rättighet och åtgärdas på initiativ av den enskilde. Men med de nya teknologierna som invaderar hem, kränker privatlivet med invasiva åtgärder, och som direkt orsakar skador för offren – finns det ingen lagstiftning som skyddar offren som erfar förnedring, förlägenhet, fysiskt och psykiskt lidande och skador på deras ryckte. Dessa privatlivproblem består inte enbart av ett antal isolerade diskreta invasioner eller skador, utan är av systematisk karaktär.”

Där maktutövning sker ska finnas insyn!

Advertisements

~ by globalgovernmentality on December 18, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: