Archive for June, 2012

Tankens frukt kan vara både mödan värd och fruktansvärd

• June 14, 2012 • Leave a Comment

Människors olika värde – a lá Kungabloggen

• June 13, 2012 • Leave a Comment

Kejsarens nya kläder

• June 5, 2012 • Leave a Comment

Designinteraktion mellan människa och datorsystem – DSV, Stockholms Universitet

• June 4, 2012 • Leave a Comment