Archive for the 'Universitet o Högskolor' Category

Hedersdoktorer på Kungliga Tekniska Högskolan 1944 – 2006

• February 13, 2012 • Leave a Comment

Christopher Sims och Thomas Sargent får Nobels ekonomipris 2011, för deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomi

• December 10, 2011 • Leave a Comment

Att styra i namn av framtid – Subjektkonstruktioner och tekniker för styrning – Doktorsavhandling i pedagogisk, av Elisabet Hedlund

• December 10, 2011 • Leave a Comment

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

• November 15, 2011 • Leave a Comment

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

• November 14, 2011 • Leave a Comment

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

• November 14, 2011 • Leave a Comment

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

• November 12, 2011 • Leave a Comment