Industrialiserad förföljelse, förnedring och tortyr i globaliseringens fotspår …

Den långvariga “Revolution in Military Affairs” (RMA), har sammanfattats av överste John B. Alexander expert på icke-dödliga vapensystem, så här: “Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra. Denna definition av krig kommer ganska nära politikernas verksamhet och mål.”

Svensk “demokrati” är byggd på politiska retoriska uttalande om den fria viljan hos den enskilde individen, den fria viljan i samhället, det vill säga; ”deras demokratier”, ”deras rättssystem”, ”deras ekonomiska system”, ”deras kulturella och religiösa aktiviteter och institutioner” med mera – alla aspekter av livet, som inkluderar ”deras frihet.”

Om den utopiska globaliserings-planeringen under sextio- och sjuttiotalet för införandet av den politiska maktens vilja, styrning och förvaltning, en planering där människohjärnan ingår som en del av ekonomi och resurser, möjliga att bruka, mobilisera och destinera för både positiva och negativa förändringar, finns en del material att tillgå i den statliga utredningen nedan:

Biologiska övergrepp för statlig reglering

Inducerad påverkan – diskursiv identitetsproduktion

Villkorat beteende

Rasistiska principer – demokratisk verklighet

Övervakning av dagliga rutiner, styrning genom restriktioner, förtrycker traditioner

Distribuerar händelser, problem, värden

Stjäl livschanser

Omvandling av släktforskning

Historiskt material används för att bygga framtiden

Styrningen som inte är uttalad, styr hur människor tänker och ser på sig själv.

Hur stora har kostnaderna varit för att korrigera medborgarnas beteende sedan sextiotalet?

SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet – övergång från juridisk till ideologisk styrning

1. Inledning – Uppdraget

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

6. Autonoma framtidsstudier

7. Teori och metodik

8. Utbildning för framtidsstudier

9. Fortsatt planering för framtidsstudier i Sverige

Det är enbart att konstatera att globalisering har skett genom teknologier för politisk kontroll, med högst oönskade sociala, ekonomiska, psykologiska och politiska konsekvenser!

Många människor befinner sig idag i en daglig kamp för sin personliga fysiska säkerhet som vanliga myndigheter inte längre garanterar. Förhållandet till andra former av social organisation behöver därför snabbt övervägas.

Advertisements

~ by globalgovernmentality on August 11, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: