Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra!! Fred och frihet är också en fråga om påverkan från det elektromagnetiska spektrumet, bredband och tid … politisk ingenjörskonst!!

Den långvariga “Revolution in Military Affairs” (RMA), har sammanfattats av överste John B. Alexander expert på icke-dödliga vapensystem, så här: “Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra. Denna definition av krig kommer ganska nära politikernas verksamhet och mål.”

Svensk demokrati är byggd på politiska retoriska uttalande om den fria viljan hos den enskilde, den fria viljan i samhället, det vill säga; ”deras demokratier”, ”deras rättssystem”, ”deras ekonomiska system”, ”deras kulturella och religiösa aktiviteter och institutioner” samt mera – alla aspekter av livet, som inkluderar ”deras frihet.”

För införandet av den politiska maktens vilja, styrning och förvaltning av de politiskt exkluderade individerna, missbrukas olika riktade energi(vapen)teknologier/ Directed Energy Weapon (DEW), Non-Lethal Weapon (NLW)/ Icke Dödande Vapen (IDV), Infrasound, Ultrasound, RADAR, Elektromagnetiska vapensystem, Mikrovågsvapen, Radiofrekventa vapen, Laser, akustiska och visuella teknologier … m fl …

Long Range Acoustic Device (LRAD)

Symtom:

0) Brussignaler och tryck i öronen
1) Värme- och frossaattacker
2) Illamående
3) Svår svettning
4) Inducerad sömn
5) Sömnbrist
6) Extrem trötthet
7) Plötslig dimsyn
8) Sensation av smärta i inre organ
9) Sensation av smärta i ryggraden, armar, ben, muskler
10) Domningar och stickningar, känselbortfall
11) Muskelkramper/ kramper / spänningar
12) Plötslig huvudvärk
13) Oregelbundna hjärtslag
14) Falsk hjärtinfarkt
15) Tandvärk
16) Diarré.
17) Akut inflammation/ autoimmunitet reaktioner
18) Autoimmuna sjukdomar som fibromyalgi
19) Urinvägsinfektioner
20) Hudproblem och hudirritationer
21) Förändring i odling av hår och naglar
22) Kvinnliga problem som så småningom leder till hysterektomi (operativt ingrepp för att avlägsna livmodern helt eller delvis)
23) Cancer
24) Feber
25) Influensaliknande symptom/ upprepade nysningar
26) Yrsel eller förlust av balans
27) Plötslig medvetslöshet
28) Benigna eller maligna tumörer
29) Känsla av elektrisk ström som vibrerar genom kroppen
30) Inducerade tankar/ telepatisk kommunikation, meddelanden
31) Utfrågning “röster” (mottagning av auditiva akustiska vapensändningar eller liknande)
32) Att se “Hologram”
33) Manipulerade drömmar
34) Konstgjorda känslor (inducerad rädsla, ilska, skam, glädje, hat, sorg)
35) Plötslig oväntad “sexuell upphetsning”
36) Genital manipulation
37) Inducerade dofter
38) Plötsliga extrema humörsvängningar (depression – eufori)
39) Inducerade reaktioner av glädje-aversion mot människor eller föremål
40) Forcerat tal ( säger saker som du inte hade för avsikt att säga )
41) Allmän kontroll av beteendet i vissa situationer
42) Manipulering av minne (glömma / komma ihåg / skärmen minnen)
43) Fjärrkontrollerad styrning av ögonrörelser
44) Fjärrkontrollerad styrning av kroppsrörelser / motorisk kontroll
45) Virtuell verklighet i vaket tillstånd

*******************

Ett affärserbjudande om modellering av mänskligt beteende presenteras här av:

Totalförsvarets forskninginstitut FOI: Människa – System – Interaction

Maximalt användningsvärde i system under hela livscykeln kräver att hänsyn tas till människans behov, möjligheter och begränsningar vid utveckling av teknik, system och metoder. Hos FOI utvecklas system med fokus på samspelet mellan människa och teknik.

FOI:s institution för MSI bedriver forskning och metodutveckling för värdering och utveckling av förhållandet mellan människa, maskin och system. Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt. Centrala verksamhetsområden är mänsklig informationsinhämtning, informationshantering, situationsmedvetande, operativ prestation, träning och utbildning.

Vårt arbete är fokuserat på samspelet mellan människa och teknik samt de krav som arbetsuppgifter och omgivning ställer. Vi utvecklar och integrerar beteendevetenskaplig och psykofysisk kunskap kring mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer. Förutom studier i operativ miljö utför vi olika typer av simuleringar åt våra kunder. Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metodik för beskrivning och modellering av mänskligt beteende. Vår erfarenhet och kunskap kring människan i militära system möjliggör unika bidrag till utvecklingen av civila system.

Våra huvudkunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

2008-09-26

Advertisements

~ by globalgovernmentality on May 20, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: