President Eisenhower varnade i sitt legendariska avskedstal för tillkomsten av det militär-industriella komplexet

“Med tillkomsten av det militär-industriella komplexet i USA efter andra världskriget, konstaterade President Eisenhower att intern militärmakt var att konsolidera sina långsiktiga planer för dominans av Amerika och så småningom världen.

Hot, nya i sitt slag eller grad, uppstår ständigt. Bland dessa nämner jag endast två…
…en enorm militäranläggning och en stor vapenindustri, är en ny amerikansk erfarenhet. Det totala inflytandet – ekonomiskt, politiskt, även andligt, känns i varje stad, i varje statshus och i varje kontor i den federala regeringen. Vi inser behovet av denna utveckling. Men vi får inte misslyckas med att förstå dess allvarliga konsekvenser. Vårt arbete, resurser och vår försörjning är inblandade, så är också själva strukturen i vårt samhälle.

I råden i regeringen, måste vi akta förvärv av obehöring påverkan, vare sig sökt eller osökt, av det militär-industriella komplexet. Potentialen för den missriktade makten finns och kommer att bestå.

I denna revolution, har forskningen blivit central, den har också blivit mer formaliserad, komplicerad och kostsam. En stadigt ökande andel utförs av, eller för, eller under ledning av den federala regeringen.”

I efterhand förstår vi nu att Eisenhower syftade på kominationen av omdirigering av skattepengar till forskning av hemliga nya teknoligier som syftar till ingenting mindre än att öka den kontrollerande makten till den militär-industriella eliten till global nivå.

Advertisements

~ by globalgovernmentality on April 15, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: