Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten, innefattande centraliserat ekonomisystem med arkitekturen av det internationella finanssystemet, och en slags genetisk ingenjörskonst

Den cybernetiska världen har till stor del verkat i det förfördolda sedan andra världskriget – däri finns den historiska bakgrunden till uppstigandet av den vetenskapliga och teknologiska diktaturen, kopplad till en serie politiska teknologier med ambition att styra samhället genom medborgarna och deras mentaliter, genom “subtila tvångsmetoder”. http://www.sciecom.org/ojs/index.php/st/article/viewFile/2223/1800

Den politik som formats i eran av den globala kapitalismen, måste problematiseras i långt högre grad än vad som idag är fallet! Den opererar osynligt – kriminellt – och laglöst.

Under det cybernetiska schemat levereras inte traditionell politisk ideologi – istället levereras vetenskapligt baserade socio-ekonomiska förändringar som passar den ekonomiska elitens cybernetiska modell, för världsdominans.

Världsregeringen har föga intresse för utjämning, rättvisa och solidaritet! 1/5 av jordens befolkning kontrollerar 4/5 av världens handel, egendom, inkomster och investeringar, samtidigt som den relativa skillnaden mellan globalt rika och fattiga ökar. http://resistancestudies.org/files/SVGlobalamotstandsrorelser.pdf

Advertisements

~ by globalgovernmentality on December 17, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: