Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige en myt …

Konungariket Sverige gynnar de individer och grupper som kontrollerar staten!

Den svenska statsmaktens statssponsrade terrorism och grova brott mot de grundläggande fri- och mänskliga rättigheterna är svåra att särskilja från rikskansler Adolf Hitlers ekonomiska utarmning och förintelsen av judarna i Tyskland under andra världskriget – skillnaden är dock att den svenska statsmakten valt att bedriva dess krigsföring i största hemlighet, från distans med avancerade bioteknologier, för att bevaka, förfölja, kontrollera, påverka, förnedra, misskreditera, attackera, tortera och ödelägga försvarslösa enskilda individers och familjers livssituaton!

Det hävdas officiellt att konungariket styrs efter lagar, men rättsväsendet är uppenbart avsiktligt försatt ur funktion gällande ovan nämnda politiska strategier. Så min fråga är… tänker statsminister Fredrik Reinfeldt och hans chef, statschef/kung Carl Gustav städa upp i den svenska statsmaktens statssponsrade terrorism och missbruk av avancerade energivapenteknologier vilka statsmakten riktar mot deras val av oskyldiga medborgare, för egensinnig snöd ekonomisk vinning, och för att tysta ner politiska dissidenter med kunskap om de rådande missförhållande?

I Sverige skiner solen ständigt över specifikt utvalda individer/grupper – samtidigt ösregnar det ständigt över andra lika specifikt utvalda individer/grupper… då statsmakten i sina tyranniska händer har mardrömslika bioteknologier med vilka de leker gud och styr andra människors liv under artificiella livscykler. För den specifika brottsverksamheten bedriver också statsmakten elektronisk insamling av medborgarnas ID-handlingar från olika databaser samt lagring.

Utdrag ur: Statens Offentliga Utredning, SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet, offentliggörs bioteknologierna och uppkopplingen till den militanta internationella makroekonomin; The Revolution in Military Affairs, (RMA).

Där står att läsa, att sedan Sveriges regering signerade Marshallplanen 1948, har regeringen bedrivit Långtidsutredningar (LU) / Framtidsstudier: “Establishmentfuturologin framställs i dessa texter som intressemässigt knuten till en monolitisk kapitalistisk-militärdiktatur, politiskt konservativ och vetenskapligt förment “objektiv”, i positivistisk tradition.”

“Hotet mot människans integritet framstår som klarast när man sätter de biologiska och psykologiska metoderna för beteendepåverkan i samband med nya teknologiska redskap för observation och bevakning av enskilda individer och grupper, samt insamling och lagring av data.

Framstegen inom molekylärbiologi – i sin tur möjliggjorda av den höga upplösningen i elektronmikroskopi, röntgenkristallografi m.m. – antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av människans mest grundläggande element: hjärnan och arvsmassan.

Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende (brain and behavior research) syftar i första hand till att kartlägga arten av de förändringar som man kan åstadkomma med de olika metoderna och därmed informera om (nya möjligheter att lindra mänskligt lidande), nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människors vilja.

Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjligheter att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet.

Med elektronikens hjälp kommer man att kunna skapa olika slag av “tvåvägs”- kontakter och upplevelser av närhet som människan aldrig förr kunnat uppleva”. För mera information: https://globalgovernmentality.wordpress.com/2011/11/12/55-grundlaggande-livsmekanismer/

Verksamheten döljs under sk forskning och nationell säkerhet.

White TV startar nu en kampanj mot denna typ av verksamhet, på länken här finns intervjuer med offer: http://vimeo.com/22546713

Advertisements

~ by globalgovernmentality on December 17, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: