Paradigmet “det civila samhället”

“Det civila samhället är idag ett allmänt omfattande begrepp. Förmodligen har det medverkat till att förändra vårt sätt att betrakta politiken och samhället. Det intoducerades under en period då demokratin och politiken började omdefinieras. Det hade sina rötter i en östeuropeisk kritik mot den kommunistiska diktaturen. Men kom även att få stor betydelse i den demokratiska världen.

Parallellt förlorade nämligen idén och föreställningen om att staten och den offentliga sektorn kunde och skulle expandera ytterligare successivt stöd. Den starka staten, det starka samhället eller “the big government” utsattes för en allt hårdare kritik. Den offenliga sektorn  ansågs ha blivit allt för stor. Offentliga välfärdsprogram var, hävdade många, ineffektiva eller rent av kontraproduktiva.

Kritiken mot statsinterventionismen hade förstås en nyliberal utgångspunkt, och var onekligen en del av den så kallade högervågen. Men den var otivelaktigt också ett uttryck för en allmän individualism, en vidare omfattande individualisering, och därmed för mycket större socio-kulturella förändringar. Kritiken mot etatismen var inte heller bara en högerfråga. Även inom vänstern fördes en debatt som gick ut på att ökad statlig inblandning inte längre var ett självklart önskvärt politiskt recept.1

Sammantaget har det civila samhället förändrat villkoren för den politiska debatten och för vår förståelse av demokratin.”

(Utdrag från SOU 1999:112 Civilsamhället som demokratins arena (s. 94-95).

DIALOGEN HAR UTEBLIVIT!! Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … då det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet. Absurt och oacceptabelt!!

“Jag kan inte undanhålla mig en personlig politisk kommentar. Den ursprungliga samhällsteoretiska bilden med två sfärer upplevedes efterhand som alltför ekonomiskt och nyliberalt hjärtlöst. De “mjuka värdena” fick ju ingen plats, och måste in för att liberalkonservativ ideologi inte skulle upplevas som alltför “grabbigt” inriktad på “de hårda frågorna”. Man var under press av kristdemokraterna som betonade närsamhälle, gemenskap och familj. De liberalkonservativa skiljde då ut marknaden, och lät uttrycket “civilt samhälle” betyda familj, släkt och frivilligorganisationer enbart. Men följande är tänkvärt. De mjuka och vårdande värdena förläggs inte till välfärdsstatens eller den kommunala sektorns omsorg i förvaltningsform. Nej, i familjen och släktens och välgörenhetsorganisationernas trygga famn är det som vi skall få uppleva den vårdande mjukheten. Man tycks drömma om ett samhälle med hemmafruar, eller åtminstone med hembiträden. Frågan är vilken samhällsteoretisk bild, den med två eller tre sfärer, som är mest “grabbig”!  inför de viktiga frågorna om den politiska ordningen som grundval för rättsstat och rättsordningens samt den sociala organisationens upprätthållande.” (SOU 1999:112, s. 17-18)

Advertisements

~ by globalgovernmentality on November 30, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: