47. Tendensscenarios – “alternativa Sverige” – olika alternativ till kärnfamiljen som samlevnadsform

Familjeliv, närhet och socialt liv i kungahuset … härligt … en önskedröm för många!

Utdrag från SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet

47. Tendensscenarios – “alternativa Sverige”  (sid. 63-64)

Med begreppet “tendensscenario” vill man markera, att man bygger upp en framtidsutveckling genom att anta att någon “tung” faktor i nuläget utvecklas efter en bestämd tendens, vilket anknyter till nästa avsnitt:

Specialstudier över förändringsfaktorer

Även studier baserade på den senare typen av förändringar kan ge nyttig relief åt mera närliggande frågeställningar, såsom:

– Olika alternativ till kärnfamiljen som samlevnadsform.

Slutsats

Det förfaller arbetsgruppen som om de fyra angivna aspekterna (restiktioner, konsistens, alternativa scenarios och förändringsfaktorer) av omgivningsstudier för det svenska samhället vore väl förenliga med varandra; inte så att man i något övergripande scenario skulle kunna få in allihop, utan snarare på det sättet exempelvis restriktioner läggs in i studier av andra slag, att tendesscenarios pekar på restriktioner som inte annars observerats, att specialstudier ger väsentligt material till totalscenarios osv.

För det praktiska genomförandet av sådana studier vill arbetsgruppen återigen framhålla, att eftersom det är fråga om planeringsunderlag framtagandet måste ske i mycket nära samverkan med respektive intressenter, men att det bör ligga i allas intresse att nya idéer kan få prövas och utvecklas utan att omedelbart hindras av  byråkratins naturliga strävan att fortsätta i invanda banor.

Advertisements

~ by globalgovernmentality on November 14, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: