Akustisk och kemisk påverkan på människokroppen…

“Överstimulering ökar som en direkt konsekvens av teknologins accelerande utvecklingstempo. Därmed ökar också risken för snabbare förslitning av den mänskliga organismen. Det är därför en angelägen tvärvetenskaplig forskningsuppgift att belysa människans reaktioner på överstimulering.” (SOU 1972:59 Att välja framtid, s.89)

 

“Människan kan inte uthärda kemisk och akustisk påverkan över en viss gräns…”(SOU 1972:59 Att välja framtid, s.87)

 

Chemtrail-sprayningar läggs ofta  ut över himlen i stora kors, gallermönster eller ränder,

  

efter en stund då chemtrailen spridit sig ser det ut så här,

 

så småningom övergår de att se ut som tunna dimslöjor eller moln, beroende på hur omfattande sprayningen var.

Advertisements

~ by globalgovernmentality on November 12, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: