Regeringens största brott mot folket genom tiderna är ett faktum! Dock är det inte bara den nuvarande och sittande regeringen som ensam skall stå vid skampålen, utan ALLA regeringar som suttit de senaste 60 åren!

Urklipp från människorättskämpen Stig Olssons blogg på: cyberliv.bloggplatsen.se

Hade detta skett under krigstid hade hela regeringen åtalats för högförräderi mot svenska folket!

Jag är väldigt glad för att jag äntligen har lyckats översätta detta dokument som på ett synnerligen enkelt sätt förklarar både den svåra tekniken och vilka som ligger bakom detsamma.

Jag förutsätter att du läser igenom texten och samtidigt är medveten om att det inte går att beskriva med färre ord för att få fram sanningen om bedrägeriet mot oss alla! DET HÄR ÄR VIKTIGT!

Detta är dokumentet jag ägnat min dag åt:

http://peacepink.ning.com/forum/topics/synthetic-telepathy

Syntetisk telepati.
En ny medicinsk digital bildteknik med avancerad lögndetektor. 2009/01/01

Denna information hänvisar till den amerikanska regeringens utveckling av  “syntetisk telepati” http://www.msnbc.msn.com/id/27162401/

Neuroforskningsinstitut i Sverige utvecklar en ny era av tankeläsnings- och sinnets styrtekniker.
Syntetisk telepati är en tvåvägs kommunikationskanal mellan dator och hjärna (Brain interface).  Syntetisk telepati kan användas för telemetrisk (fjärrstyrd) hälsokontroll- och sjukvård lika väl som ett statligt verktyg för mind control.
Neuroforskare i många länder säger att de är rädda för dessa nya tekniker och ber om en etisk debatt innan det är för sent. De påpekar att risken för missbruk är stor.

Konungariket Sverige har tillsammans med regeringen i USA ett avtal om ett samarbete för att utveckla produkter för “Hemlandets säkerhetssystem” http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf
Syntetisk telepati är en del av en medicinsk avbildningsteknik som utvecklas under namnet “Hemlandets säkerhetssystem”.

Sveriges roll i “Hemlandets säkerhetssystem” är uppenbar, det beror på Sveriges överlägsna kunskap om nanoteknik, avancerade radarteknik och optisk sensorteknik.
Sverige har också traditioner och kunskaper från att utveckla och tillverka vapen, via till exempel företagen Saab och Bofors.

Stockholm Brain Institute som består av 10 fristående neuroforskningsteam www.stockholmbrain.se har utvecklat en medicinsk avbildningsteknik, inklusive syntetisk telepati.

Jag har själv arbetat för FOI Försvarets Forskningsinstitut, www.foi.se Institutionen för försvar och säkerhet, system och teknologi.
Jag arbetade med komplicerade tekniska system för dagens krav på både den militära och civila sfären.
När jag informerades om syntetisk telepati och Stockholm Brain Institute, bestämde jag mig av etiska skäl att lämna alla statliga projekt och i stället dela med mig av denna information för att få ett slut på offrens lidande.

Mikrovågors avbildningsteknik.
Sverige använder sin ledande teknik baserad på en ”mark till satellitdator-mikrovågs-sensor-kamera” (kameran är mer känd för visning över klimatförändringarna).
“Dator-mikrovågs-sensor-kamera” gör mer än övervakar “mobila objekt” utrustad som den är med en programvara för avancerad biometrisk kropps- och ansiktes identifikation och en GPS-funktion för att hitta objektet.
För inomhusmiljöer använder kameran ett inomhusradarsystem www2.foi.se/rapp/foir1668.pdf,  www.sige.ita.br/VIII_SIGE/GE/GE012.pdf

Kameran är startverktyget för identifiering och för att ge datorn ett ordförråd för att öppna en dialog med försökspersonen.
Den initiala processen är att akustiskt (bugga) registrera försökspersonens talspråk medan kameran tar bilder av hjärnans mönster.
Efter den initiala processen växlar datorn till ett expertsystem. en.wikipedia.org/wiki/expert_system.
Denna programvara gör matematiska beräkningar och lär sig resten via försökspersonens tankemönster.
I ett ytterligare steg kan även nervceller identifieras med ett lågenergisystem som kallas signalövervakning.

Mikrovågsdatorn med sensorkamera har en funktion liknande fMRI-kameror (funktionell magnetresonanstomografi).
Kameran är en aktiv multi-sensorkamera med en blandning av ljus- och ljudfrekvenser (frekvenserna är patenterade).
Kameran är den aktiva delen i ett radarsystem.
Systemet använder flera passiva optiska sensorer som mottagare.
Systemet strålar en förstärkt signal till försökspersonens huvud (eller den del av kroppen som avses att avbilda).
Strålenfrekvensen tränger igenom både byggnader och väggar av betong, men har även ett frekvensomfång som kan ta ut bilder på vad som ligger bakom dessa byggnader och väggar.

Systemet skapar ett helt nytt utbud av möjligheter för att kunna erhålla långa avståndsavbildningar/mönsterövervakning.
Det kan användas både bärbart eller fastsatt, för att kunna få en översikt av ett specifikt område som används i en obemannad farkost, eller är sammankopplade via en kort satellitsträcka.
Detta verktyg kan också avlyssna alla typer av byggnader, bilar, flyg mm.
Den kan utrustas med en annan programvara och användas som ett radarsystem inomhus för att mäta och göra ritningar av alla typer av byggnader.

Systemet penetrerar mänsklig hud och vävnad för att läsa hjärnmönster utan att orsaka någon skada.
Kamerornas sensorer och antenner ställs in nära försökspersonen.
Det lär sig och läser av tankemönster genom att ge dem en resonans som liknar stämband och mönstren används sedan vid tal.
De inspelade mönstren omvandlas sedan till ett digitalt format (1/0).
Systemet kan “tala” till försökspersonen med syntetiska röster som endast de specifika försökspersonerna kan höra.
Mikrovågskameran är utvecklad av GigaHertz Centrum www.chalmers.se

Tillgång till hjärntekniken kan användas i medicinsk vård för mätning av syre i hjärnans blodflöde, sensorer kan upptäcka en fara och skicka ett larm innan en stroke syns.
Den kan också användas som ett vägledningssystem, för t.ex. blinda.
Samma mikrovågsteknik för avbildning kan med alternativa programvaror identifiera mönster flödet av syre och lära sig datorer för att använda informationen för tankeläsning.
Denna nya teknik är kapabel att upptäcka och kartlägga även mänskliga känslor.
Syntetisk telepati inkluderar så klart en avancerad programvara för lögndetektering, som redan används i Sverige, utanför det juridiska systemet.

Under utvecklingsperioden för syntetisk telepati har Stockholm Brain Institute / Professor Anders Lanser, avdelningschef för databiologi och neuro computing www.nada.kth.se/~ALA / och professor Martin Ingvar, Martin.Ingvar@ki.se,  har tagit tillfället i akt att registrera hjärnans aktivitet/tankar och tal av flera “offer” i många år. (Människor används som försökskaniner utan deras tillstånd).
Verktyget för denna kartläggning är IBMs superdator Blue Gene som är utrustad med en enorm RAM-kapacitet.

Tortyrmetoder som används i syntetisk telepati.
Offren är tänkta att utsättas för en mental nedbrytning och sedan placeras inom  den psykiatriska vården, på grund av psykisk sjukdom relaterad till att “höra röster”.
Neurologer inom sjukvården fortsätter sedan att registrera effekterna av olika typer av droger genom att mäta skillnader i mental status genom tal och tankar när det drogade offret försöker bli av med rösterna i huvudet (röster skapade genom syntetisk telepati).
Mental status såsom aggressivt, socialt beteende, sovvanor etc.
Detta möjliggör för AstraZeneca (som är en del av SBI) att utveckla en ny generation av psykofarmaka.
Jag anser att detta är avancerad tortyr.
Svenska neuroforskare bryter mot lagen för de mänskliga rättigheterna genom användningen av syntetisk telepati.

Svenska universitet har under många år arbetat med en del av denna informationskanal, beskrivet som ”inbillningsprojekt” för ett låg- energisystem inom den telemetriska sjukvården.
Den svenska hälso-och sjukvården är redan känd som en av de bästa i världen och med den nya tekniken sänks kostnaderna, vilket kommer att bli en stor exportprodukt för Sverige.

Den politiska delen om syntetiska telepati.
Amerikanska regeringen har försökt att tvinga den svenska regeringen och dess medborgare att acceptera FRA-lagen. http://en.wikipedia.org/wiki/FRA-law . Tillsammans med FRA-lagen blir syntetisk telepati ett farligt vapen i händerna på regeringen.
Sverige, med Telia Sonera, används förmodligen som nod för den amerikanska regeringen, för att de ska kunna kontrollera informationsflödet in och ut ur Ryssland.
Den svenska FRA-lagen är ett joint venture och gör Sverige till en del av det globala övervakningsnätet Echelon. http://en.wikipedia.org/wiki/ECHELON.

Målet för syntetisk telepati i sin nya form är global tillgång i alla miljöer.
Flera tusen personer har under utvecklingen avlyssnats, via syntetisk telepati, i bl a banker, näringsliv, politik, polis etc genom att de ovetande deltagit i olika workshops och liknande tillfällen.
Affärsmän i Norge, Kina, Ryssland och Japan har de senaste åren varit avlyssnade på samma sätt.
Svenska neuroforskare har på detta sätt drastiskt skadat Sveriges ställning som ett neutralt land.
Vet det Svenska Försvarsdepartementet det?

Allt detta innebär, under alla omständigheter, att Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges Utrikesminister Carl Bildt är ansvariga för avlyssning av tusentals människor över hela världen genom syntetisk telepati.
Är de medvetna om det?

Ekonomi! Stockholm Brain Institute finansieras främst av den svenska regeringen.
Stockholm Brain Institute består huvudsakligen av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, IBM, AstraZeneca, Cogmed och Telia Sonera.

Direktör för Stockholm Brain Institute är professor Hans Forssberg hans.forsberg@ki.se.

Advertisements

~ by globalgovernmentality on October 22, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: